เกี่ยวกับเรา

บริษัท  มาเทค  อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด     ผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง มากว่า 25 ปี สำหรับอุตสาหกรรมและอาคารสูงที่มีคุณภาพสูงและได้รับการยอมรับในประเทศไทย เช่น  Diesel  UPS  (Holec) และ Capacitor และอุปกรณ์ประกอบสำหรับระบบ  Power  Factor  Correction  จากประเทศเยอรมันนี  ซึ่งประกอบด้วย

-   MV & LV  Capacitor                    brand   Electronicon   Gemany


     -  Reactor/Choke                                brand   Electronicon   Gemany

  -  Power  Factor  Controller               brand   Electronicon   Geman

-  Mitsubishi Engine & Generatior    brand   Mitsubishi      Japan

 

                บริษัท  ELECTRONICON  KONDENSATOREN  GmbH   ได้เริ่มผลิตคาปาซิเตอร์ที่เมือง  Gera  ตั้งแต่ปี  คศ.1938 ในช่วง  70 กว่าปีที่ผ่านมา  บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายธุรกิจออกไปอย่างกว้างขวาง จนกลายเป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิตคาปาซิเตอร์ในทวีปยุโรปและส่งผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายทั่วโลก

Visitors: 495